Russian North In the winter, you can take a ride in an old-fashioned Russian carriage. Yakutian winter St. Petersburg in winter Deers Sochi storm Moscow instragram Russian season Soviet Union in photos
Z avtoštopom sama na sever Rusije Jakutsk: Zima je najboljši letni čas, ki traja skoraj vse leto

Suzdal, veličastni spomenik preteklosti

Če se slučajno znajdete v Moskvi in imate prost dan, se lahko odpravite v starodavno mestece Suzdal, ki leži samo 220 km stran. Umaknite se tipičnim turističnim potem ter okusite pristno rusko zgodovino in tradicijo, ki jo skriva ta kraj, ki je nekoč veljal za duhovno središče stare Rusije.
Avtor: Vladimir Trofimov
If you happen to be in Moscow and have a free day, take the time to make a trip to Suzdal - the ancient town is only 137 miles away. Get away from the typical tourist haunts and have a taste of unadulterated Russian history and tradition in this Golden Ring city.
Za več se pomaknite navzdol

Vladimir Trofimov

Če se slučajno znajdete v Moskvi in imate prost dan, se lahko odpravite v starodavno mestece Suzdal, ki leži samo 220 km stran. Umaknite se tipičnim turističnim potem ter okusite pristno rusko zgodovino in tradicijo v kraju, ki leži na območju t.i. Zlatega prstana.
The closer you get to Suzdal, the more advertisements for hotels, inns and restaurants you'll see. Almost the entire life of this town revolves around tourism these days.

Vladimir Trofimov

Bližje, kot je Suzdal, več je reklam za hotele, gostilne in restavracije. Te dni skoraj se vse življenje tega mesta vrti okoli turizma.
One of the most popular destinations on the Golden Ring tourist route, Suzdal offers visitors its historic Kremlin, medieval weaponry, traditional log cabin lodgings, hearty food, and fresh-brewed honey mead.

Vladimir Trofimov

Suzdal je ena od najbolj priljubljenih destinacij na turistični poti po Zlatem prstanu. V Suzdalu lahko spoznate stari Kremelj, srednjeveško orožje, tradicionalne lesene koče, okusno hrano in svežo medico.
In the winter, you can take a ride in an old-fashioned Russian carriage.

Vladimir Trofimov

Pozimi se lahko zapeljete v staromodni ruski kočiji.
In the summer - July 20, to be specific - Suzdal's market opens up shop. Renowned for its cucumbers, the market has cucumber seeds for sale as well as fresh, marinated, and salted cucumbers, Russia's favourite vodka snack. You can sample cucumber jam, cucumber soups - definitely including the traditional cold soup, Okroshka - cucumber pastries, and other dishes whose recipes haven't changed in 500 years.

Vladimir Trofimov

Sredi poletja, navadno julija, se odprejo suzdaljske tržnice. Tržnica še posebno slovi po kumaricah, na prodajo so tako semena kot sveže, marinirane in soljene kumarice, ki jo Rusi obožujejo ob vodki. Lahko najdete tudi marmelado iz kumaric, juho iz kumaric – med njimi tudi tradicionalno mrzlo juho »okroško«, pecivo iz kumar in še številne druge jedi, ki se že 500 let delajo po istih receptih.
In 1024, Suzdal was the spiritual center of Old Russia, a fact which remains evident to this day. There are five monasteries, some 30 churches and chapels, and 14 bell towers in a 3.5 square-mile area. That's more cultural artifacts per square foot than anywhere else in the world, with the possible exception of Old Jerusalem/ The Suzdal Pokrovsky (Intercession) Convent, which dates from the 16th century, also served as a place of imprisonment for members of aristocratic families who were forced to take the veil.

Vladimir Trofimov

Leta 1024 je bil Suzdal duhovno središče stare Rusije, kar se očitno vidi še danes. V kraju je pet samostanov, okoli 30 cerkev in kapelic in 14 zvonikov na 9 kvadratnih kilometrih. Tukaj je več kulturnih spomenikov na kvadratni meter kot kjerkoli drugje na svetu – edino izjemu morda predstavlja Stari Jeruzalem. Na sliki: Suzdaljski pokrovski samostan priprošnje iz 16. stoletja. Tukaj so zapirali tudi nekatere plemiče, ki so jih prisilili, da postanejo nune in menihi.
There are no high-rise buildings to be seen here because they are prohibited by law. The tallest buildings are five stories high, but if you don't know where they are, you won't be able to see them.

Vladimir Trofimov

V Suzdalu ni visokih stavb, ker jih zakon prepoveduje. Najvišje zgradbe imajo pet nadstropij, vendar jih ne boste videli, če ne veste, kje točno so.
There is a marvelous panorama from the top of this hill. It features a winding river, fields, and a forest in the distance - real Russian nature. From here, two monasteries and ten churches can also be seen. But be careful: scrambling down this hill is even harder than climbing up. Getting down the hill is easier in the winter. You can ride down on an inflatable tube or the Russian way - on sleighs.

Vladimir Trofimov

Z vrha te vzpetine je mogoče videti veličastno panoramo, ki vključuje vijugajočo reko, polja in gozd v daljavi – pravo rusko naravo. Od tukaj lahko vidite tudi dva samostana in deset cerkev. Toda previdno: veliko težje se je od tukaj spustiti, kot pa splezati gor. Pozimi se je lažje spustiti. Na voljo sta napihljiva cev ali ruski način – smuči.
The Suzdal Kremlin is the oldest part of the city; Suzdal's core. According to archeologists, it has existed since the 10th century. At the turn of the 11th century, a fortress was constructed on this location together with a ring of earthen ramparts almost 1.5 kilometers (approximately 1 mile) long. Wooden walls and towers towered over the ramparts. Royalty and high-ranking clergymen - an entire retinue - dwelled inside the Kremlin walls. In addition to the Kremlin, earthen ditches and several churches remain intact to this day.

Vladimir Trofimov

Najstarejši del mesta in jedro Suzdala predstavlja suzdaljski Kremelj. Arheologi pravijo, da obstaja že od 10. stoletja. Na prehodu v 11. stoletje so na tem mestu zgradili trdnjavo z zemeljskim nasipom v dolžini skoraj 1,5 kilometra, nad tem »obzidjem« pa so bdeli leseni zidovi in stolpi. Znotraj zidov Kremlja sta živela plemstvo in visoka duhovščina s celotnim spremstvom. Poleg Kremlja so se do danes ohranili zemeljski jarki in številne cerkve.
The evening in Suzdal is a time for those who really love all things ancient. You can take a stroll on the quiet streets, surrounded by historic buildings and beautiful nature.

Vladimir Trofimov

Suzdaljski večeri so za tiste, ki imate radi stare stvari. Lahko se sprehodite po tihih ulicah, obdanih z zgodovinskimi zgradbami in lepo naravo.
How to get there: Buses for Suzdal leave every half hour from Moscow's Shchyolkovsky Station. The cost of a ticket is about $5 and the journey takes around 4.5 hours.

Vladimir Trofimov

Kako do tam: Avtobusi v Suzdal odpeljejo vsake pol ure s postaje Ščjolkovski v Moskvi. Cena karte je okoli 5 evrov, pot pa traja kakšne štiri ure in pol.

Več vsebin

+
Všečkajte Nas Na Facebooku