Dobra Zemlja: Ekološka naselja v Rusiji

Plesanje kola na festivalu na ozemlju Dobre Zemlje, združenju ekoloških naselij v Vladimirski regiji

Plesanje kola na festivalu na ozemlju Dobre Zemlje, združenju ekoloških naselij v Vladimirski regiji

Osebni arhiv
Na ozemlju Rusije obstaja kar nekaj alternativnih naselij, ki v svojem bistvu združujejo skupno težnjo v iskrenem odnosu do narave. Predstavljamo vam kratek oris ekoloških naselij, med katerimi izpostavljamo skupek ekoloških naselij, ki delujejo v okviru družbeno kulturnega projekta Dobra Zemlja.

V začetku meseca julija prejšnjega leta sem obiskala enega izmed redkih festivalov, ki se vsako leto zgodi na skupnem ozemlju ekoloških rodovnih posesti v naravnem okolju okoli starega ruskega mesta Vladimir. Le te se raztezajo na obsežnem območju med gozdovi in travniki na resnično ruski Vladimirsko-Suzdaljski zemlji (tako kot Vladimir tudi Suzdalj spadata med stara ruska mesta "Zlatega prstana Rusije") in jih odlikuje unikatna narava z majhno oddaljenostjo od velikih kulturnih in zgodovinskih centrov. Mesto Vladimir je namreč le trideset kilometrov proč, Suzdalj petdeset kilometrov, dvesto kilometrov pa je do Moskve. Dokaj ugodna lega tudi za turistične obiskovalce, ki mnogokrat po naključju odkrijejo ta "neokrnjen" košček narave in ljudi, prebivalcem pa omogoča večje povezovanje in delovanje na najrazličnejših področjih, ki so znanilci svetle prihodnosti. Vse naokrog čista narava, med drevesi se iskrijo lesene hiške v vseh možnih arhitekturnih konstrukcijah, kajti njihovi prebivalci so velikokrat tudi mojstri zidanja in umetniškega oblikovanja lesa. Že na poti do ozemlja sem zaznavala to širino, ki je skušalo ohraniti neomadeževanost, v fizičnem in duhovnem smislu. Namreč, prebivalci teh ekoloških posesti so v veliki večini bili pribežniki, priseljenci iz velikih mest, tudi iz Moskve, ki so želeli drugačno življenje, in napredovanje v svojem lastnem razvoju.

Hiše na območju ekoloških posesti Dobra Zemlja

Na ozemlju Rusije obstaja kar nekaj alternativnih naselij, ki v svojem bistvu združujejo skupno težnjo v iskrenem odnosu do narave. Na tem področju ozaveščeno delujejo že več kot trideset let, se medsebojno povezujejo in tudi vsako leto izdajo svoj časopis o toku njihovega razvoja na celotnem ruskem ozemlju. Ekološka naselja združujejo skupek idej, alternativnih pristopov pri reševanju svetovnih problemov, bodisi fizičnih kot tudi duhovnih. Med njimi jih je v Rusiji kar nekaj različnih po svojem nastanku, obliki in idejah - njihovi predstavniki in poznavalci jih ločujejo na ekološke vasi, rodovna posestva, tematska naselja in mešane skupnosti.

Nekateri bralci morda poznate knjige o Anastaziji (Zveneče cedre tajge), ki jih je napisal ruski pisatelj Vladimir Megre. V knjigah se vrstijo celoviti opisi že skoraj pozabljenega načina življenja na ruski zemlji, vračajoč se k svojim prednikom, staroslovanskim izročilom in obredom. Prav tako je velik poudarek na vračanju k svoji zemlji, njenem obdelovanju in ustvarjanju družine na svojih tleh. Knjige so doživele izjemen uspeh ne samo v prodaji, temveč tudi v širjenju svojega sporočila in danes obstajajo rodovna posestva v takšni podobi, kot je opisana v knjigah, poleg njih pa tudi uspešna blagovna znamka Zveneče cedre Rusije, kjer je moč dobiti raznovrstne avtohtone izdelke, v prvi vrsti iz cedrinih oreščkov in olja, pa tudi čebelje izdelke in druge dobrote sibirskih pokrajin.

Rodovna posestva po principu Vladimirja Megreja so se v Rusiji obsežno začela pojavljati po letu 2000. Idejna zasnova teh naselij so družinske vrednote, nadaljevanje svojega roda, prostranstvo ljubezni, vegetarijanstvo, lastna pridelava hrane na svojem hektaru zemlje. Ljudje so tako ponovno obogatili zapuščene vasi in polja. Gibanje se ne prišteva med sektaštvo, temveč v novo religiozno gibanje, ki je našlo svoje mesto ne samo Rusiji, temveč tudi v Ukrajini, Belorusiji in drugih državah po svetu.

Družbeno kulturni center

Na ozemlju, kjer se je dogajal festival, so se začela pojavljati prva rodovna posestva po letu 2000. V letu 2011 so zgradili družbeno-kulturni center Dobra Zemlja (Добрая Земля), ki naj bi skrbel za nadaljnji celosten razvoj vseh ekoloških naselij na tem območju. V tem času so uspeli urediti elektriko in osnovno oskrbo na ozemlju (čiščenje snega in urejanje cest), na ozemlju je tudi pitna voda, skušajo urediti infrastrukturo in se povezujejo z drugimi ekološkimi naselji v Rusiji in po svetu. Celotna idejna zasnova se tako iz rodovnih posesti pomika v nova ekološka naselja s svežimi idejami k celostnemu pristopu ohranjanja narave in tudi človeka. Dobra Zemlja po svojem opisu tako spada med t. i. mešani tip ekološkega naselja, kjer se združujejo principi tako rodovnega posestva (izhajajoči iz knjig Vladimirja Megreja) kot tudi novih ekoloških vasi v večini sestavljenih iz priseljencev iz velikih mest, z novimi idejami, z željo po ohranjanju narave in tudi lastnega duha. Ta tip naselja se je v Rusiji začel pojavljati šele po 2010 letu.

Življenje na Dobri Zemlji

"Vas je zibelka človeške kulture, ne pa bolna pastorka sodobne civilizacije.
Narava je živ organizem in ne naš vir.

Koliko časa bo potrebno, da bomo mi, prebivalci Zemlje, to razumeli?"

Tako se glasi moto na ozemlju Dobre Zemlje. Življenje tukaj predstavlja prav to, živeti na zemlji ponovno, najti harmonični odnos med človekom in naravo, pri čemer je potrebno razumevanje za celostno kultivacijo, kajti človek je vseeno kulturno bitje. Glavni cilji tega ekološkega naselja so ohranjanje tradicionalne družine, duhovni in moralni razvoj osebnosti, skrb za naravo in soljudi.

Po besedah prebivalcev na tem ozemlju in samega zastavljenega programa Dobre Zemlje, gre tukaj za povečanje lastnih možnosti razvoja, kvalitete življenja, ki v prejšnjih bivanjskih pogojih niso bile omogočene ali pa ne v celoti uresničene. Življenjska doba naj bi se tukaj povečala za dvajset ali celo trideset let. V ta namen gledajo v prihodnost in odpirajo vrata novostim, ki ozarjajo podobne skupnosti na svetu. Trenutno poteka razvoj nove ekološke skupnosti tik ob omenjenem centru Dobra Zemlja. Zaradi dobre infrastrukture na ozemlju omogočajo novim prebivalcem dobro električno napeljavo, internetno povezavo za delo na daljavo, in seveda osnovno oskrbo na ozemlju, ki vključuje urejevanje cest in čiščenje snega. Cilji te ekološke skupnosti ostajajo enaki ciljem Dobre Zemlje, hkrati pa se razvijajo v prihodnost. Glede na to, da na ozemlju že poteka kopica dogodkov, festivalov in podobnih aktivnosti, je glavni namen nadaljevanja ekoloških vasi v podpori razvoja njihovih prebivalcev, po večini priseljencev iz mest, ki skušajo najti svoj prostor pod soncem, da lahko razvijejo svoj potencial. Zato poskušajo razvijati infrastrukturo tudi za mlade odraščajoče, da ne zapustijo teh vasi in odidejo v mesta v službe, temveč, da lahko najdejo zaposlitev tudi na tem mestu in nadaljujejo vaško življenje.

Problem Rusije je namreč ravno v tem, da je preveč vasi v Rusiji zapuščenih, koncentracija ljudi v mestih pa je zelo intenzivna. Zato so v ta projekt vpeti različni strokovnjaki, hkrati pa so ciljne skupine zaenkrat družine in posamezniki, ki lahko delajo na daljavo, umetniki, pedagogi, obrtniki, kmetje in podobni poklici, ki omogočajo razvoj tega segmenta ekološke skupnosti. Stremijo k temu, da bi Dobra Zemlja postal kulturni in ekonomski center celotnega ozemlja ekoloških rodovnih posesti.

Poligon za vse starosti na območju Dobre Zemlje

Veliko nujnost predstavljajo vrtec in šola ter različni vzgojni programi za otroke, s tem namenom tudi (še zmeraj) iščejo posameznike in družine, ki bi se hoteli pridružiti pri ustvarjanju.

Glavni cilji nove ekološke skupnosti in tudi trenutnega delovanja Dobre Zemlje so razvoj zdravega, ekološkega odnosa do narave, lokalne tradicije, podpora ustvarjalnosti, zaščita živali, učenje ekološkega kmetijstva, obdelovanja zemlje, razvoj ekološkega in agro turizma, pridobitev inovacij za celosten razvoj ekološke skupnosti, možnost samouresničitve tako v tradicionalnem kot tudi modernem smislu, ustvarjanje nove skupnosti ljudi v skupnem prepričanju, obnova vasi Rusije, različni projekti, vezani na posameznikove sposobnosti (med njimi tudi internetna trgovina lokalnih izdelkov), in predvsem razvijanje aktivnosti za otroke, ki so glavna opora za našo prihodnost.

Delavnica medsebojnih odnosov na festivalu Dobra Zemlja

Družbeno kulturni center Dobra Zemlja nudi skozi vse leto najrazličnejše aktivnosti predvsem za otroke od 8 do 16 let, za katere pripravljajo raznovrstne vzgojno-izobraževalne programe. Predvsem tistih vrlin, ki jih v navadnem vzgojnem sistemu ne morejo pridobiti, kot so ohranjanje tradicionalnih vrednot in ljubezen do družine. V ospredju stojijo ohranjanje narave, spoznavanje moške in ženske vloge v družini in svetu, zdravo življenje in ustvarjalnost. To vse poteka v obliki delavnic, iger, poletnih taborov in praznovanja praznikov. Bodoči cilji so predvsem v ekološki smeri, ozaveščanje otrok o pravilnem odnosu do svojega okolja, sprejemanje odgovornosti za ekološko ravnovesje in spoznavanje krogotoka leta (spreminjanja narave skozi letne čase).

Festival na Dobri Zemlji

Plesanje kola v tradicionalnih slovanskih oblačilih na festivalu Dobra Zemlja.

Vsako leto se na tem ozemlju izvaja Festival na Dobri Zemlji. Na festival vsako leto pride več kot 1000 ljudi iz vse Rusije, Ukrajine, Belorusije, Kazahstana, Francije in Nizozemske, med njimi je tudi veliko prostovoljcev. Na festival so povabljeni številni gostje, ki vodijo delavnice, predavanja, seminarje v zvezi z kmetovanjem, čebelarstvom, eko gradnjo, tradicionalnimi obrtmi, zdravim načinom življenja, vzgojo otrok, na prejšnjem festivalu pa je bil izpostavljen predvsem pomen družine in ekološkega odnosa do celotnega sveta - in tudi pomen ženske in moške vloge v družini.

Obenem pa se vsak dan odvijajo koncerti znanih in manj znanih glasbenikov ter predstave za odrasle in otroke, ves čas festivala pa je obiskovalcem na voljo tudi sejem z najrazličnejšimi izdelki iz cedre, čebeljih produktov in tradicionalnimi slovanskimi oblačili.

Sejem na festivalu

Ker želijo festival ohraniti v čistoči, ni prostora za alkohol, cigarete in celo grde besede. V prostorih družbeno kulturnega centra Dobra Zemlja deluje vegetarijanska menza, ki skozi ves dan ponuja najrazličnejše jedi in prigrizke za vegetarijance, vegane in presnojedce. V istih prostorih so tudi sobe in predavalnice, obratuje pa tudi hostel s skupnimi ležišči (z ločeno moško in žensko spalnico). Zraven centra je otroško igrišče in prostor za raznovrstne aktivnosti in delavnice za otroke in tudi odrasle. Na istem ozemlju je širok prostor za šotore ter parkirišče za avtomobile, nastanitev v času festivala pa je možna tudi v bližnjih rodovnih posestvih, kjer sem bivala tudi sama.

Kako priti do tja? Če potujete v lastni režiji, se lahko odpravite iz Moskve do mesta Vladimir z vlakom ali pa avtobusom, nato pa nadaljujete pot z avtobusom do vasi Iljino, od tam pa potrebujete še dobro uro peš hoje do Dobre zemlje. Lahko pa tudi najamete taksi (cena vožnje v eno smer Vladimir-Dobra Zemlja se giblje okoli 10 evrov). Za boljšo orientacijo obiščite njihovo stran, ki vsebuje informacije tudi v angleščini.

Če bi radi uporabili vsebino s spletne strani Russia Beyond (delno ali v celoti), pri svoji objavi dodajte zraven še povezavo na prispevek na naši strani.

Preberite še:

Spletna stran uporablja piškotke. Več informacij dobite tukaj .

Sprejmem piškotke