Toržok: Biser ruskega podeželja

Zgodovinar in strokovnjak za arhitekturo William Brumfield odkriva neoklasicistične čare enega najstarejših naselij v osrednji Rusiji.

Panoramski pogled na Toržok. Pogled proti severu z zvonika samostana sv. Borisa in Gleba. Z leve: Preobraženska katedrala in Jeruzalemska cerkev, reka Tverca, cerkev sv. Elije, Vstajenski samostan. 13. avgust 1995

Toržok se nahaja približno 40 kilometrov zahodno od mesta Tver in blizu središčne točke glavne ceste med Moskvo in Sankt Peterburgom. Spada med najstarejša naselji v osrednji Rusiji. Poleti 1910 je ruski fotograf in kemik Sergej Prokudin-Gorski v okviru svojih potovanj po zgornjem območju reke Volge posnel številne fotografije mesta, znanega po ansamblih neoklasične arhitekture. Sam sem to mesto obiskal večkrat med leti 1995 in 2010.

Toržok. Pogled na vzhod z Novgorodskega nabrežja čez reko Tverco. Zgoraj: Vstajenski samostan z Vstajensko katedralo (levo) in cerkev Obglavljenja Janeza Krstnika. Poletje 1910

Najzgodnejša omemba Toržoka je zapisana v starodavni kroniki leta 1139, pred domnevnim datumom ustanovitve Moskve (1147). Tako kot v primeru Moskve so bile tudi v 10. stoletju na tem mestu verjetno slovanske naselbine in leta 1038 naj bi bil ustanovljen najstarejši samostan v mestu, posvečen sv. Borisu in Glebu. Kljub temu je uradni datum ustanovitve mesta ostalo prvo pisno sklicevanje iz leta 1139.

Zgodnje trgovsko središče

Vstajenski samostan, cerkev Obglavljenja Janeza Krstnika. Pogled proti jugovzhodu. 14. maj 2010

Že od samega začetka je Toržokova ugodna lokacija na reki Tverci tik nad sotočjem z Volgo postala mesto živahne trgovine. Njegovo ime dejansko izhaja iz besede torg ("trg").

Toržok je bil tesno povezan z vodilnim središčem zgodnjesrednjeveške ruske trgovine, Novgorodsko mestno državo. Njegovi trgovci so Novgorod oskrbovali z žitom in ocenjujejo, da je do začetka 13. stoletja Toržok redno obiskovalo kar 2000 Novgorodcev z namenom trgovanja. Mesto je služilo tudi kot obrambni zid na jugovzhodnem ozemlju Novgorodske države.

Zaradi svojega gospodarskega in geografskega pomena je bil Toržok pogosto tarča sovražnikov Novgoroda, vključno s kneževinami, kot je Tver. Najbolj dramatičen in uničujoč dogodek v srednjeveški zgodovini mesta je bil junaški upor proti obleganju Mongolov leta 1238. Čeprav so bili mestni branitelji maloštevilčni, so dva tedna držali zaprte meje obzidja. Sledila je neizogibna posledica - uničenje Toržoka in njegovih prebivalcev, vendar je nepričakovani upor braniteljev mesta morda pripomogel k zaščiti Novgoroda pred uničujočim napadom.

Vstajenski samostan, vstajenska katedrala. Pogled proti jugozahodu. Danes spremenjeno v šiviljsko delavnico. 14. maj 2010

Vzpon moskovske moči v 15. stoletju je v 1480-ih končal neodvisnost Novgoroda, Toržok pa je leta 1478 prešel v oblast moskovskega vladarja Ivana III. (Velikega). Moskva je prepoznala pomen Toržoka in obnovila njegove kremeljske zidove z 11 stolpi (poravnanimi v 18. stoletju). Nekaj ​​sledi obzidja je še vedno vidnih v bližini osrednjega dela mesta, med reko Tverco in njenim majhnim pritokom Zdorovec. Toda z upadom Novgoroda je Toržok izgubil velik del svojega komercialnega pomena.

Neoklasicistična prenova

Reka Tverca, Novgorodsko nabrežje. V ozadju: Cerkev Kristusovega vstopa v Jeruzalem (levo), Preobraženska katedrala. Poletje 1910

Po ustanovitvi Sankt Peterburga leta 1703 pa je Toržok ponovno oživel kot glavno odpremno mesto za zaloge, ki so potovale v novo cesarsko prestolnico. Trgovina je spodbujala tudi lokalno kmetijstvo in posestva, ki so bila od njega odvisna. Osrednje mesto na novi poštni cesti med staro in novo prestolnico je oživilo tudi lokalno obrtno proizvodnjo.

Glavna cesta je prinašala stalen pritok bogatih in slavnih. V 1770-ih letih je Katarina Velika naročila arhitektu Matveju Kazakovu, da je tam zgradil majhno "tranzitno palačo", kot v drugih večjih mestih na svoji poti med obema prestolnicama.

Reka Tverca, Novgorodsko nabrežje. V ozadju: Cerkev Kristusovega vstopa v Jeruzalem (levo), Preobraženska katedrala. 14. maj 2010

V začetku 19. stoletja je Toržok večkrat obiskal Aleksander Puškin, Anna Petrovna Kern, navdih za eno najbolj znanih Puškinovih ljubezenskih pesmi, pa je pokopana v bližnji vasi Prutnja. Toržok so obiskali tudi drugi ugledni pisatelji, kot so Aleksander Radiščev, Nikolaj Gogolj, Ivan Turgenjev in Lev Tolstoj. Mesto se je iz vmesne postaje prelevilo v skromno kulturno središče.

Konec 18. stoletja so tako kot druga podeželska mesta začeli obnavljati tudi Toržok. V času vladavine Katarine Velike je neoklasicizem v Moskvi in ​​v provincah cvetel predvsem kot arhitektura bogatih posestnikov in trgovcev. V času Katarine je neoklasicistična arhitektura predstavljala moč in privilegij.

Kapela Povišanja svetega križa na Rdečem trgu. Pogled proti zahodu. Obnovljena, potem ko jo je uničilo nemško bombardiranje jeseni 1941. 18. avgusta 2006

Katarinina prizadevanja za preoblikovanje ruskega podeželskega življenja z urejanjem urbanega načrtovanja je mestecem, kot so Kaluga, Tver, Kostroma in Toržok, prinesla izjemno mešanico klasične harmonije in funkcionalnosti z novimi tržnicami, cerkvami in mestnimi stavbami, ki so se nahajale na skrbno določenih bulevarjih.

Toržok je opazno izkoristil te ideje klasične harmonije, kar se je pokazalo v zasnovi novega osrednjega trga in trgovskih arkad, ki so jih obdajale upravne zgradbe. Premožnejši prebivalci mesta so svoje hiše obnovili z ometano fasado po novih vzorčnih načrtih, ki so jih narekovale oblasti, da bi ustvarile videz podeželskega reda in blaginje.

Blaginja in mir

Toržok. Pogled na zahod od Vstajenskega samostana. Levo: reka Tverca, kapela Povišanja svetega križa. Na vrhu: cerkev sv. Jurija (levo); Cerkev Marijinega vnebovzetja (skrajno desno). Poletje 1910

Na prelomu 19. stoletja je to srečanje ugodnih gospodarskih okoliščin pripeljalo Toržok do vrhunca njegove blaginje. Plemiška kultura okoliških posesti in trgovska kultura mesta sta prispevali k relativni blaginji Toržoka - ob upoštevanju, da je večino prebivalstva regije bilo tlačanov, vse do osvoboditve leta 1861.

Prokudin-Gorski je ujel to neoklasicistično vzdušje, zlasti na fotografijah s cerkvenim zvonikom v središču. Številne od teh hiš še vedno obstajajo. Čeprav so potrebne ustrezne prenove, veliko prispevajo k ambientu Toržoka iz 19. stoletja.

Cerkev sv. Jurija. Pogled proti jugovzhodu. 14. maj 2010

Izraziti primer preobrazbe mesta v začetku 19. stoletja je njegova verska arhitektura. Na primer, Vstajenski samostan, ustanovljen konec 16. stoletja na enem od bregov s pogledom na reko Tverco, je bil podobno kot samostan sv. Borisa in Gleba, obnovljen v neoklasicističnem slogu med koncem 18. stoletja in 1840.

Posebej zanimiva je okrogla samostanska cerkev Obglavljenja Janeza Krstnika, ki jo je v letih 1833–40 zgradil znan tverski arhitekt Ivan Lvov. Na žalost so to in tudi druge samostanske stavbe slabo vzdrževali. Samostan so zaprli v dvajsetih letih 20. stoletja in ga preuredili v šiviljsko delavnico, ki je v času mojega zadnjega obiska še vedno obratovala.

Cerkev Marijinega vnebovzetja. Pogled proti jugovzhodu. 14. maj 2010

V istem obdobju je bila zgrajena tudi večina mestnih župnijskih cerkva. V letih 1815-1822 je bila Toržkova glavna katedrala Preobraženja Odrešenika s pogledom na reko Tverco obnovljena po načrtu velikega peterburškega arhitekta Carla Rossija. Pozornost Prokudina-Gorskega so pritegnile svetlo rumeni zidovi neoklasicistične katedrale z belimi robovi, prav tako pa tudi sosednja cerkev Kristusovega vstopa v Jeruzalem, ki jo je v letih 1840-41 zgradil Ivan Lvov.

S spreminjanjem trgovskih in industrijskih vzorcev v 19. stoletju je blaginja Toržoka upadla in do konca stoletja je spet zdrsnila v status manjšega podeželskega mesta in zbledele lepote. V času obiska Prokudina-Gorskega je Toržok imel skoraj 14.000 prebivalcev.

Vojna in njene posledice

Hiša trgovca Ivana Kutafjeva na Rdečem trgu (18. stoletje). 14. maj 2010

Toda njegov mir je bila iluzoren. Po letih klanja in poraza na vzhodni fronti med prvo svetovno vojno se je utrujeno od vojne in razočarano prebivalstvo marca 1917 najprej obrnilo proti carskemu režimu, nato pa jeseni 1917 še proti vojni politiki začasne vlade Aleksandra Kerenskega.

Toržok ni bil nobena izjema. Mesto se je nahajalo v bližini dveh železniških prog in nudilo vojaške kasarne za nekaj tisoč vojakov 293. pehotnega polka. Potem ko so bile nekatere enote poslane na fronto, da bi nadaljevale grenko nepriljubljeno vojno, se je med preostalimi vojaki razširilo nezadovoljstvo, ki se je spremenilo v podporo sveta novih vojakov ali sovjetov. Toržok je tako postal ena od osrednjih žariščnih točk, ki je privedla do podpore boljševiškega puča.

Hiše iz 19. stoletja na Ananinovem trgu. 14. maj 2010

Po državljanski vojni se je Toržok povrnil v videz gospodarskega življenja. Mesto je doživelo rast industrij, povezanih s kovinarstvom in železnicami. Ta napredek pa je bil prekinjen jeseni 1941, ko se je mesto nenadoma znašlo blizu frontnih črt severno od Moskve.

V drugi polovici oktobra je nemško letalstvo mesto izpostavilo močnemu bombardiranju, ki je uničilo številne hiše in večji del osrednjega trga. Protiofenziva Rdeče armade je kmalu osvobodila okolico, Toržok pa se je izognil nadaljnji nevarnosti. Šele v začetku februarja 1942 so se prebivalci lahko vrnili v mesto in ga začeli obnavljati.

Cerkev nadangela Mihaela (cerkev Marijinega oznanjenja). Pogled proti severovzhodu. Poletje 1910

Toržok je s trenutno približno 44.000 prebivalci ohranil status sekundarnega industrijskega središča in ima še vedno koristi od glavne ceste med Moskvo in Sankt Peterburgom. Kljub kroničnemu pomanjkanju sredstev je na področju ohranjanja zgodovine prišlo do majhnega napredka, vendar ostaja še veliko dela za vzdrževanje in obnovo njegove bogate mestne arhitekturne dediščine.

Cerkev nadangela Mihaela (cerkev Marijinega oznanjenja). Pogled proti jugovzhodu z zvonika samostana sv. Borisa in Gleba. 3. julij 1995

V začetku 20. stoletja je ruski fotograf Sergej Prokudin-Gorski zasnoval zapleten postopek barvne fotografije. Med letoma 1903 in 1916 je potoval po Ruskem imperiju in s tem postopkom posnel več kot 2000 fotografij, ki so vključevale tri negative na stekleni plošči. Avgusta 1918 je zapustil Rusijo in se na koncu preselil v Francijo z velikim delom svoje zbirke negativov na steklu. Po smrti v Parizu septembra 1944 so njegovi dediči zbirko prodali Kongresni knjižnici. V zgodnjem 21. stoletju je knjižnica digitalizirala zbirko Prokudin-Gorski in izpostavila svetovni javnosti. Nekaj ​​ruskih spletnih strani ima zdaj različice zbirke. Leta 1986 je arhitekturni zgodovinar in fotograf William Brumfield v Kongresni knjižnici organiziral prvo razstavo fotografij Prokudin-Gorskija. V obdobju dela v Rusiji, ki se začne leta 1970, je Brumfield fotografiral večino mest, ki jih je obiskal Prokudin-Gorski. Ta serija člankov prikazuje poglede Prokudin-Gorskega na arhitekturne spomenike s fotografijami, ki jih je Brumfield posnel desetletja kasneje.

Če bi radi uporabili vsebino s spletne strani Russia Beyond (delno ali v celoti), pri svoji objavi dodajte zraven še povezavo na prispevek na naši strani.

Preberite še:

Spletna stran uporablja piškotke. Več informacij dobite tukaj .

Sprejmem piškotke