Kako je Stalin preprečil prehod ruskega jezika v latinico

Russia Beyond (Foto: Sputnik; Frank Whitson Fetter; V. Vinogradov/OGIZ GosLitIdat, 1945)
Boljševiki so bili takoj po revoluciji obsedeni z radikalnimi reformami ruskega jezika. Veliki in mogočni jezik je pred katastrofalnim udarom (četudi se zdi paradoksalno), rešil Josif Stalin, ki je nenadoma preklical že začete programe prehoda na latinico.

Spoštovani bralci! 

Naša spletna stran je na žalost blokirana na območju Slovenije, podobni grožnji so izpostavljene tudi naše strani na družbenih omrežjih. Če torej želite biti na tekočem z našo najnovejšo vsebino, preprosto naredite naslednje:

  • Naročite se na naš Telegram kanal
  • Obiščite našo spletno stran in vklopite potisna obvestila, ko vas zaprosi za to: https://si.rbth.com
  • Namestite storitev VPN na svoj računalnik in telefon, da boste imeli dostop do naše spletne strani tudi v primeru blokiranja

Ruski jezik je v svoji zgodovini doživel dve pomembnejši reformi. Prvo je uvedel Peter Veliki v 18. stoletju (cerkvenoslovansko abecedo je zamenjala nova posvetna), drugo pa so uvedli boljševiki leta 1917. Obakrat so reformatorji razmišljali o prehodu na latinico. Vendar se to ni zgodilo.

Reforma ruskega jezika po zmagi boljševikov

Po oktobrski revoluciji leta 1917 se je izkazalo, da je projekt latinizacije ruskega jezika zelo potreben, saj se je popolnoma ujemal s konceptom V. Lenina in L. Trockega o ustvarjanju in uvozu univerzalne proletarske kulture v okviru prihajajoče svetovne revolucije. Po mnenju Anatolija Lunačarskega, komisarja za izobraževanje v ZSSR, bi latinica močno olajšala učenje ruskega jezika "proletarcem vseh držav": "Potreba ali zavest, da je treba olajšati neumno, z vsemi vrstami zgodovinskih ostankov obremenjeno predrevolucijsko abecedo, se je pojavila pri vseh vsaj nekoliko razgledanih ljudeh."

Lenin se je celo strinjal z Lunačarskim, vendar se mu ni mudilo z uvedbo latinice. "Če prehitro začnemo uvajati novo abecedo ali v naglici prevzamemo latinico, ki jo moramo nujno prilagoditi naši, lahko naredimo napake in ustvarimo nepotreben prostor, kamor se bodo zatekli kritiki in govorili o našem barbarstvu itn. Ne dvomim, da bo prišel čas za latinizacijo ruske pisave, vendar zdaj ne bi bilo pametno ravnati v naglici," je odgovoril Lunačarskemu v osebnem dopisovanju.

Vladimir Lenin (1970-1924) v svoji delovni sobi v Kremlju. Moskva, 1918.

Kljub temu je Ljudski komisariat za izobraževanje pod vodstvom Lunačarskega izvedel veliko reformo ruskega jezika. Iz ruske abecede pred revolucijo so odstranili številne "odvečne" črke (na primer črko i, ki je podvajala črko "и", črko ѣ, ki je podvajala črko "e", črko Ѳ, ki je podvajala črko "ф"). Zmanjšali so tudi uporabo črke "ъ" (pred revolucijo se je ta vedno pisala na koncu besed, ki se končujejo na soglasnik). Treba je poudariti, da so boljševiki za svojo reformo uporabili osnutke, ki so jih že leta 1904, 1912 in 1917 razvili na Imperatorski akademiji znanosti v času vladavine Nikolaja II.

Toda komunistična vlada in njej zvesti jezikoslovci niso hiteli opuščati same ideje latinizacije.

Jezikovna gradnja v zgodnji Sovjetski zvezi

Spasski stolp Kremlja. Kazan.

Sovjetska oblast si je prizadevala pridobiti čim več podpornikov v središču in na lokalni ravni, zato je storila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi narodom Rusije pokazala, da jim je pripravljena dati čim več svobode, celo izbiro črk, ki jih bodo uporabljali v svojem jeziku. Ruska abeceda, ki je slabo prilagojena "gibanju oči in rok sodobnega človeka", je bila razglašena za "ostanek razredne grafike ruskih fevdalcev in meščanstva iz 18.-19. stoletja" in "pisavo samodržnega zatiranja, misijonarske propagande in velikoruskega nacionalnega šovinizma". Ruske abecede - "vodje rusifikacije in nacionalnega zatiranja" s strani "carizma" in pravoslavja - naj bi se najprej znebile pravoslavni neslovanski narodi nekdanjega imperija, ki so že imeli pisno tradicijo v cirilici (npr. Komi, Karelijci itd.): "Prehod na latinico bi delovne množice prebivalstva dokončno osvobodil vsakršnega vpliva meščansko-nacionalne in verske vsebine predrevolucionarnih časopisov," je pisalo v zapisniku ene od komisij za latinizacijo. Hkrati so načrtovali, da bi v latinico prevedli vse muslimanske jezike ZSSR, ki so uporabljali arabsko pisavo (cilj je bil odpraviti "koransko opismenjevanje" in "posledice religioznega islamskega izobraževanja"), pa tudi jeziki, ki so imeli lastne avtentične pisne sisteme: gruzinščina, armenščina, kalmikščina, burjatščina itd.

Po koncu državljanske vojne leta 1922 se je Sovjetska zveza lotila izjemno obsežne jezikovne gradnje ("korenizacija"), ki je razglasila pravico vsakega naroda, tudi najmanjšega, da uporablja svoj materni jezik na vseh področjih novega socialističnega življenja. Nova vlada je namenila ogromna sredstva za izdelavo abeced, slovarjev, učbenikov in usposabljanje učiteljev: celo najmanjše ozemeljske enote "seljsovjeti" (vaški sveti) ki so štele najmanj 500 prebivalcev, so dobili popolno jezikovno avtonomijo, zaradi česar so se na zemljevidu Sovjetske zveze pojavile številne nenavadne narodno-jezikovne strukture. (Na primer, leta 1931 je na ozemlju Ukrajinske SSR poleg ukrajinskih, ruskih, judovskih in drugih nacionalnih vaških svetov obstajalo več kot 100 nemških, 13 čeških in celo en švedski vaški svet (!) Tako so bile v zelo kratkem času ustvarjene enotne latinzirane abecede za desetine nepismenih ali slabo pismenih narodov ZSSR, ki so bile hitro in brezpogojno uvedene na teh območjih. Nove abecede so se uporabljale za dokumente, periodiko in tiskanje knjig. Do začetka 30. let je latinica popolnoma izpodrinila arabsko pisavo pri vseh muslimanskih narodih ZSSR, številne cirilice neslovanskih narodov in tradicionalne oblike pisave mongolskih narodov (Kalmikov in Burjatov). Odpravo nepismenosti in širitev osnovnega izobraževanja med vsemi narodi Sovjetske zveze v zelo kratkem času lahko štejemo za pozitiven rezultat vloženih prizadevanj.

Zakaj je bila pretvorba ruščine v latinico neuspešna

Obrtniki na Visoki šoli za komunikacije berejo Stalinovo knjigo.

Kmalu pa so se razmere začele hitro in dramatično spreminjati. Stalin, ki je pridobival na moči v partijskih krogih in postopoma v svojih rokah koncentriral vso oblast, je imel lastno vizijo sovjetske države. Ta se je razlikovala od pogledov vodje revolucije Lenina in od pogledov poznejših "levih" nasprotnikov Stalina: Trockega, Leva Kameneva, Grigorija Zinovjeva. Stalin je bil veliko manj navdušen nad idejo o uvozu revolucije, saj je menil, da je bolj realno ustvariti močno socialistično državo na ozemlju, ki bi bilo čim bližje mejam nekdanjega imperija. Logično je, da je Sovjetska zveza od začetka tridesetih let prejšnjega stoletja postopoma začela delno obnavljati številne pojave, norme in družbene odnose, uveljavljene v predrevolucijski Rusiji.

Mnoge novosti, ki jih je prinesla revolucija, pa so bile razglašene za "levičarske ekscese" in "trockistično deviacijo". Poleg tega je svetovna kriza narekovala njene pogoje: je bilo treba zmanjšati ogromne stroške ponovne izdaje stare kulturne dediščine v novih abecedah in stroške tekočih reform.

Nikolaj Jakovljev (1892-1974), ruski jezikoslovec.

Januarja 1930 je komisija za latinizacijo, ki jo je vodil profesor Nikolaj Jakovljev, pripravila tri končne osnutke latinizacije ruskega jezika, ki je v času komisarja za izobraževanje Lunačarskega (1917-1929) veljala za "neizogibno". Vendar je Politbiro, ki ga je vodil Stalin, te projekte na veliko presenečenje mnogih zavrnil in prepovedal nadaljnje trošenje energije in sredstev za ta prizadevanja. V poznejših letih je Stalin v več javnih govorih poudarjal pomen učenja ruščine za nadaljnjo gradnjo socializma v Sovjetski zvezi. Od leta 1936 so latinizirane jezike ZSSR začeli množično spreminjati v cirilico, da bi jezike narodov Sovjetske zveze približali ruskemu jeziku. Latinizirane abecede pa so bile razglašene za "neskladne z duhom časa" ali celo "škodljive".

Večstopenjska jezikovna avtonomija, ki je cvetela v zgodnji Sovjetski zvezi, je bila hitro in vsesplošno ukinjena, ruski jezik s "povrnjenimi pravicami" pa je pridobil svoje mesto nazaj. 13. marca 1938 je Centralni komite vsedržavne komunistične partije (boljševikov) izdal odlok "O obveznem učenju ruskega jezika v šolah v nacionalnih republikah in regijah". V skladu z odlokom je ruski jezik dobil prevladujoč položaj v RSFSR in državni status v zveznih republikah ZSSR. Predstavniki inteligence narodov Sovjetske zveze, ki so se upirali cirilizaciji in krepitvi vloge ruskega jezika, so bili deležni represij.

Ruski jezik med vodilnimi na svetu

Stalin

Proces poveličevanja ruskega jezika in ljudstva pod Stalinom v tridesetih letih 20. stoletja je šele pridobival na moči. Med veliko domovinsko vojno je pomen znanja ruskega jezika za vse sovjetske državljane brez izjeme postal trajna resnica.

Znameniti sovjetski jezikoslovec, akademik Viktor Vladimirovič Vinogradov

Ob koncu vojne, leta 1945, je izšla znamenita knjiga akademika V. V. Vinogradova "Veliki ruski jezik", v kateri je avtor v duhu predrevolucionarnih imperialnih publicistov ugotavljal, da sta "veličina in moč ruskega jezika vsesplošno priznani. To spoznanje se je globoko zasidralo v zavesti vseh narodov, vsega človeštva. Konec štiridesetih let prejšnjega stoletja se je ruski jezik znašel na povsem novem mestu v svetu, kakršnega v svoji zgodovini še ni doživel: postal je eden od uradnih jezikov ZN, nato uradni jezik CMEA in obvezni učni jezik v šolah in na univerzah vseh socialističnih držav.

Če bi radi uporabili vsebino s spletne strani Russia Beyond (delno ali v celoti), pri svoji objavi dodajte zraven še povezavo na prispevek na naši strani.

Preberite še:

Spletna stran uporablja piškotke. Več informacij dobite tukaj .

Sprejmem piškotke