V čem se ruščina razlikuje od drugih slovanskih jezikov

Legion Media, Russia Beyond
Ruski jezik je najbolj razširjen med vsemi slovanskimi jeziki in je edini mednarodni jezik: govori ga približno 250 milijonov ljudi po vsem svetu in je vključen na seznam jezikov ZN. Torej, kako podobna je ruščina drugim slovanskim jezikom in ali lahko znanje tega jezika pomaga pri razumevanju ali obvladovanju ostalih?

Od kod slovanski jeziki in kdo jih govori?

Sodobni slovanski jeziki imajo skupnega prednika - praslovanski jezik, ki je obstajal do 6. - 7. stoletja našega štetja. Obstaja več teorij o izvoru, vendar se vsi strinjajo, da se je to zgodilo na ozemlju današnje Vzhodne Evrope.

V 7. stoletju, ko so se slovanska plemena razdelila v tri skupine, se je razdelil tudi praslovanski jezik, vsak s svojimi leksikalnimi, morfološkimi, fonetičnimi in slovničnimi lastnostmi:

  • Zahodnoslovanski jeziki (poljski, češki, slovaški),
  • Vzhodnoslovanski jeziki (ruski, ukrajinski, beloruski) in
  • Južnoslovanski jeziki (srbski, hrvaški, slovenski, bolgarski, makedonski).

Vsaka skupina je bila v zgodovinskem razvoju izpostavljena različnim vplivom neslovanskih sosedov - nemškega, madžarskega, turškega, italijanskega, litovskega in drugih jezikov. To se je odražalo v njihovem besedišču in slovnici. Pa vendar so slovanski jeziki ohranili približno 2000 skupnih besed - to so najstarejše in najpogostejše besede in tudi slogovno nevtralne.

Dejansko je slovanska jezikovna skupina še bolj številna, če preštejemo vsa regionalna narečja in jezike ljudstev, ki nimajo svojih držav (kot so Lužiški Srbi, Rusini, Kašubi in drugi).

Torej, v čem je ruščina podobna in drugačna od drugih slovanskih jezikov?

Ruščina, ukrajinščina in beloruščina

Že samo dejstvo, da ti trije jeziki pripadajo isti skupini (vzhodnoslovanski), nakazuje, da sta ukrajinski in beloruski najbližji sorodniki ruskega jezika. Do 13. do 14. stoletja so vzhodni Slovani govorili staro vzhodnoslovanščino, iz katere so se sčasoma razvili trije ločeni jeziki.

Kljub kulturni in zgodovinski povezanosti treh jezikov je med njimi veliko več razlik, kot bi si mislili.

Na primer, medtem ko imata ruščina in beloruščina šest sklonov, ima ukrajinščina sedem, sedmi je vokativ, ki se uporablja samo za naslavljanje. V ruščini lahko te oblike nagovora najdemo samo v literaturi (na primer v Puškinovi "Bajki o ribiču in ribici": "Чего тебе надобно, старче?" - "Česa pa rad bi, o starček?" - prevod A. Aškerc).

Ukrajinščina ima tudi predpreteklik (знав був), ki ga ruščina nima.
Vsi trije jeziki uporabljajo cirilico, čeprav imata ukrajinski in beloruski jezik nekaj črk, ki jih ruščina nima:
Ukrajinščina nima črk Ё, Ъ, Ы, Э, ima pa črke Ґ, Є, І in Ї;
medtem ko ima beloruščina črko Ў.

Če obvladate ruski jezik, ne boste imeli težav z branjem ostalih dveh jezikov. Vprašanje pa je, ali ste sposobni razumeti prebrano.
Ugotovljeno je bilo, da si ruščina in ukrajinščina delita le 60 odstotkov besedišča, preostalih 40 odstotkov besed pa je - zaradi zgodovinskih okoliščin - poljskega izvora. Beloruski jezik pa si približno 70 odstotkov besedišča deli z ukrajinščino in poljščino.

Ruščina in zahodnoslovanska skupina

Ta skupina slovanskih jezikov vključuje poljščino, češčino in slovaščino. Vsebujejo številne izposojenke iz nemščine, francoščine, italijanščine in latinščine. Poleg tega se fonetično najbolj razlikujejo od ruščine, zato verjetnost, da bi vam znanje ruščine pomagalo razumeti, kaj govorijo govorci teh jezikov, ni zelo velika.

Poleg tega imajo ti jeziki glasove, ki jih v drugih slovanskih jezikih ne najdemo: v češčini je to soglasnik, označen s črko ř [рж], v poljščini pa so to nosni samoglasniki, označeni s črkama ą in ę.

Sedaj pa prihaja najtežji del. Če ste ponosni na to, da ste uspeli obvladati ruske sklone in sklanjatve samostalnikov, pridevnikov in zaimkov, se raje pripravite: namreč, to je bilo samo ogrevanje! Medtem ko ima ruščina le tri sklanjatve, jih ima slovaščina 12, češčina pa kar 14! Dodajte mu trde in mehke vrste pridevnikov, ki imajo tudi edninsko in množinsko obliko ter tri spole in lahko si predstavljate končno število sklanjatvenih oblik!

Ruščina in južnoslovanska skupina

- Srbščina in hrvaščina:

V Jugoslaviji sta srbščina in hrvaščina veljala za enoten srbohrvaški jezik z manjšimi regionalnimi razlikami. Hkrati se je na Hrvaškem uporabljala samo latinica, v Srbiji pa latinica in cirilica.

Večina črk v srbski cirilici je enaka črkam v ruski abecedi (z izjemo Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю in Я), obstaja pa tudi nekaj edinstvenih črk, ki se jih boste morali naučiti ločeno: Ј, Ћ, Ђ, Њ, Љ in Џ. Za razliko od ruske cirilice vsaka črka predstavlja samo en glas.

Če govorite rusko, boste zelo presenečeni, ko boste odkrili, da lahko naglas pade na kateri koli samoglasnik v besedi. Vendar obstaja eno "prijetno" presenečenje: jezik Emirja Kusturice in Nikole Tesle ima "samo" štiri vrste naglasov in dolžino samoglasnikov (odvisno od tega, v katerem sklonu je beseda), vendar ti določajo pomen besede. Mimogrede, obvladovanje srbskega naglasa je za tujca skoraj nemogoča naloga!

In še ena čudovita podrobnost, ki je za Rusa neverjetna: v srbščini in hrvaščini lahko naglas poleg samoglasnikov pade tudi na soglasnik R, zato besede, ki jih sestavljajo samo soglasniki, niso nič nenavadnega: vrt, brk, Grk.

- Bolgarščina in makedonščina:

Če ste nekoč veliko časa posvetili učenju ruskih sklonov, lahko zdaj pozabite nanje! Ko gre za ta dva jezika, bo znanje sklonov popolnoma nepomembno, saj nimata več sklanjatvenih oblik končnic. Zato lahko Bolgar, ki govori po rusko, zlahka reče: "Эта дыня из мой папа сад!" ("Ta melona je z vrt moj oče!") Ja, ruski skloni so lahko prava nadloga za govorce drugih slovanskih jezikov!

Druga posebnost teh dveh jezikov je poseben določni člen. Služi za utrjevanje pomena povedanega. Kot veste, ruščina nima členov, v drugih jezikih pa so običajno v obliki samostojnih besed. V tem primeru pa je člen dodan na koncu besede. Na primer, вълк - вълкът, мама - мамата, дядо - дядото, itd. Množinske oblike so videti še bolj nenavadno: момиче – момичета – момичетата ("dekle - dekleta - (nekatera posebna) dekleta"). Stavčni členi so težavna stvar, ki jo v bolgarsko-makedonskem jezikoslovju lahko obvlada le vrhunski mojster in na žalost vam znanje ruščine tukaj ne bo v nobeno pomoč.

In še češnja na vrhu torte: hudičevo zapleten sistem časov. Južnoslovanska skupina ima devet časov! Da, prav ste slišali.

- Slovenščina:

Edinstvena značilnost našega jezika je, da ima poleg ednine in množine tudi dvojino, torej posebno obliko, ki se uporablja pri govoru o dveh predmetih ali osebah.

Medtem ko v ostalih jezikih obstaja le takšna različica: "Jabolko je rdeče./ Jabolka so rdeča", imamo v slovenščini tri variante:
Jabolko je rdeče. (ednina)
Jabolki sta rdeči. (dvojina)
Jabolka so rdeča. (množina)

Če mislite, da ruščina nima nič skupnega z južnoslovanskimi jeziki, imamo za vas nekaj dobrih novic: med seboj si delijo veliko besedišča. Dejstvo je, da so južnoslovanski jeziki in ruski jezik imeli podobne vplive na besedišče. Staroslovanske besede so v Rusijo prišle z Balkana s prvimi knjigami že v 10. stoletju, skupaj s pisavo. Od konca 18. stoletja pa je bilo gibanje v nasprotni smeri in takrat so južnoslovanski jeziki izkusili močan val ruskega vpliva. Zato boste z znanjem ruščine verjetno lahko razumeli besedilo v srbščini, makedonščini in zlasti v bolgarščini.

Izkušnje dvojezičnih in tujcev, ki govorijo ruščino in druge slovanske jezike

  • Dejan, jezikoslovec in ruski strokovnjak, materni govorec srbščine in makedonščine:

"Mislim, da mi znanje dveh slovanskih jezikov nikakor ni pomagalo pri učenju ruščine. Prej nasprotno. Zame so največji izziv vrstni red besed, prehodnost in izgovorjava nekaterih glasov.

Ampak to je moje mnenje. Poznam Srbkinjo, ki govori popolno ruščino, vendar nima pojma o nobenih ruskih slovničnih pravilih. Poznam tudi kar nekaj Srbov, ki že desetletja živijo v Rusiji in še vedno govorijo polomljeno ruščino.

Besedni zaklad je seveda podoben, vendar obstaja veliko sorodnih besed, ki pa imajo različne pomene, zato obstaja nevarnost, da rečete nekaj povsem drugega, kot ste mislili. Ruski predavatelj, ki sem ga poznal (ki je tudi pol Makedonec), je lahko makedonski izraz: "пукнав от смеа" ("pokniti od smeha") v ruščino dobesedno prevedel kot: "пукнуть со смеху" ("prdniti od smeha").

Seveda so si slovanski jeziki podobni. Če pa si postavite visoke cilje, bi moralo biti za Slovana vseeno, ali študira ruščino ali papuanščino. Cilj je na koncu enak."

  • Svetoslava, srbohrvaška jezikoslovka, materna govorka ruščine in bolgarščine:

"Odraščala sem v dvojezični rusko-bolgarski družini. Moja starša sta tekoče govorila jezik drug drugega. Ko se je oče sčasoma naselil v Rusiji, se je naučil govoriti popolno rusko in se popolnoma asimiliral v Rusiji. Čeprav je, ko je kot dvajsetletni študent prvič prispel v Moskvo, jezik poznal na ravni šolskega programa (v socialistični Bolgariji je bila ruščina del ruskega jezika). Torej, sprva je bilo nekaj zabavnih incidentov, v katere je bila vpletena tudi njegova ruščina. Na primer, nekoč, ko je moji (bodoči) mami pripovedoval o svojem domačem kraju, je rekel: "Vse naše strehe so pokrite..." Nastopil je premor, ko je iskal pravo besedo, "... z želvami..." (Seveda, mislil je na "strešnike" (черепица), vendar je besedo zamenjal z "želvo" - черепаха)."

  • Kaname, slavist in učitelj ruščine in srbščine, naravni govorec japonščine. (Govori rusko, srbsko, bolgarsko, rusinsko, slovaško in poljsko):

"Ne dvomim, da znanje ruščine pomaga pri učenju drugih slovanskih jezikov, vendar ne moremo reči, da vedno vodi do njihovega dobrega znanja. Na začetni stopnji učenja (drugega slovanskega jezika) ruščina pomaga hitro krmariti po slovnici in zdi se, da je vse zelo preprosto in razumljivo ravno zaradi ruščine. Vendar pa je treba v naprednejši fazi ruski jezik 'pozabiti', saj ovira dojemanje posebnosti drugega jezika in njegovo obvladovanje na bolj naraven način. Bolje je začeti razmišljati v drugem jeziku in se izogibati misli: ‘Kako je že to v ruščini?’ S to težavo sem se srečal večkrat, ko sem študiral, na primer srbščino, bolgarščino in rusinski jezik. Spomnim se, kako sem med prvim potovanjem v Srbijo opazil, da govorim srbsko "z ruskim naglasom". Po drugi strani pa sem takrat spoznal, da se moram nekako znebiti svojih 'slabih' navad, da bi lahko začel resnično govoriti srbsko. Po tem sta ruščina in srbščina v moji glavi postala popolnoma različna jezika in nehal sem mešati njihov besednjak in slovnico."

  • Sabina, glasbenica, pesnica in prevajalka, materna govorka ruščine in slovenščine

"Odraščala sem v dvojezični rusko-slovenski družini, v kateri sta se oba jezika medsebojno dopolnjevala in živela v enakovrednem razmerju. Moje izmenično bivanje tako v Rusiji kot v Sloveniji je najbrž veliko pripomoglo k temu, da sta se oba jezika trdno zasidrala pod kožo. Vendar pa jima kot pesnica in glasbenica dovoljujem to svobodo, in velikokrat se zgodi, da se v enem jeziku pojavi izraz iz drugega jezika (in morda nastane celo nova beseda). Opažam, da je tovrstna lastnost prisotna skoraj pri vseh dvojezičnih rusko-slovenskih osebah, še posebej tam, kjer sta starša iz obeh jezikov. Prav gotovo je za to kriva bližina jezikov in skupno besedišče, ki pa ima lahko različen pomen. Po lastnih izkušnjah poučevanja slovenščine za Ruse in ruščine za Slovence vem, da sta oba jezika precej težavna (vsak po svoje), in četudi pomaga znanje drugih slovanskih jezikov, se je za končno znanje potrebno posvetiti samo enemu jeziku, se naučiti razmišljati v njem in odmisliti vse ostalo."

Če bi radi uporabili vsebino s spletne strani Russia Beyond (delno ali v celoti), pri svoji objavi dodajte zraven še povezavo na prispevek na naši strani.

Preberite še:

Spletna stran uporablja piškotke. Več informacij dobite tukaj .

Sprejmem piškotke